En del af Odsherred Kommune
Visitation

Ønsker du at blive visiteret til bostøtte eller en af boligerne vi har anvisningsret til, skal du kontakte Odsherred Kommune, Voksenteamet i Myndighedsenheden.

Kontakt

Voksenteamet i Myndighedsenheden

Du kan henvende dig som borger, der selv har brug for støtte, som pårørende eller som professionel.

Visitationssamtale

Du vil blive tilbudt en visitationssamtale i eget hjem, såfremt du ønsker dette. Der er også mulighed for at afholde samtalen i vores aktivitetstilbud , eller et andet sted efter dit valg. Du er meget velkommen til at have en bisidder med ved samtalen. En bisidder kan være en god ven eller et familiemedlem.

Under samtalen finder I sammen ud af, om du vil have gavn af tilbud fra socialpsykiatrien.

Afgørelse

Får du tildelt bostøtte fra socialpsykiatrien, vil du modtage støtten, så snart der er en medarbejder med ledig tid.

Hvis denne visitation ender med et afslag, kan du klage over afgørelsen. Klagevejledning medfølger et afslag.