En del af Odsherred Kommune
Vision

Socialpsykiatrien er en del af Center for Social og Arbejdsmarked.

I centeret lægger vi vægt på det solide sociale arbejde og er derfor bevidste om, at løsningen af vores opgaver kræver et tæt samarbejde både internt og eksternt.

Vores indsats hviler på en høj faglighed og skal skabe resultater og give mening for borgeren, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Vi skal medvirke til at mennesker med fysiske, psykiske og sociale udfordringer kan realisere deres potentiale ud fra deres egne ønsker og muligheder inden for rammerne af lovgivningen, Byrådets og udvalgenes beslutninger i samarbejde med borgeren og dennes familie og netværk.

Vi skal være en stærk virksomhed med en kultur i overskud, præget af faglig ambition, lærelyst, gode relationer og med borgeren som centrum for indsatsen.