En del af Odsherred Kommune
Vision

Socialpsykiatriens vision udtrykker de mange facetter i livet, der betyder noget for, at vi kan udvikle os som mennesker.

Socialpsykiatriens vision er: Vi løfter til lighed

Vi - Udtrykker, samarbejdet mellem borger og medarbejder omkring de støtte behov borgeren har. Vi samarbejder med en række samarbejdspartnere omkring og med borgeren. Vi forsøger at inddrage pårørende og lokalsamfundet. Vi står sammen om opgaven og udvikler hinanden gennem sparring og dialog.

Løfter - Er udtryk for den aktive handling der foregår i samarbejdet med borgeren. Vi arbejder aktivt på rehabilitering ud fra borgerens ønsker og behov og udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. At løfte udtrykker en tro på, at borgeren kan og vil udvikling og vi bærer håbet om, at sindslidende borgere kan komme sig.

Lighed - Er udtryk for, at alle er medborgere med de samme borgerlige rettigheder og pligter. Vi støtter sindslidende borgere i at deltage i det almindelige samfundsliv og den demokratiske proces. Vi forventer og stiller krav til at borgeren vil udvikling og accepterer ikke truende eller nedværdigende adfærd. Alle bliver betragtet som individer og kan regne med, at netop deres historie bliver taget alvorligt, og de bliver visiteret til støtte ud fra kriterier som er lige for alle.