En del af Odsherred Kommune
Praktikbeskrivelse for pædagogstuderende og SSA elever
Stensøjler ved Klint

I praktikken i Socialpsykiatri Odsherred bliver du tilknyttet en daglig vejleder, og en ansvarlig vejleder, og der er mulighed for undervisning.

I Aktivitets- og Samværstilbuddet kan borgerne komme uvisiteret. I Caféen i Mentorhuset er borgerne visiteret til tilbuddet. Som en del af din praktikperiode er du med til at skabe et aktivt fællesskab, hvor borgerne bliver set, hørt, og anerkendt. Der er skiftende arbejdstider.

  • Du bliver introduceret til bostøtte arbejde og arbejde i vores opgangsfællesskaber.
  • Du deltager i teammøder, personalemøder og i supervision, hvor det er muligt.
  • Du stifter bekendtskab med vores samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver

I praktikken bliver du introduceret til følgende arbejdsområder:

  • Arbejde med rehabilitering på forskellige niveauer
  • Anerkendende samtaler og refleksion med borgere
  • Tværfagligt samarbejde
  • Aktiviteter og praktiske opgaver