En del af Odsherred Kommune
Lovgrundlag

Begrebet Socialpsykiatri kan oversættes til socialt samarbejde med psykisk syge. Udgangspunktet er at støtte den enkelte psykisk syge, som ikke er indlagt på et psykiatrisk hospital, til at kunne håndtere de særlige udfordringer, som hverdagslivet kan frembyde, når man er psykisk syg

Serviceloven

Socialpsykiatrien i Odsherred arbejder udfra følgende paragraffer i Serviceloven (Lov om social service):

§ 82b - Tilbud om socialpædagogisk støtte i en tidsbegrænset periode
§ 85 - Tilbud om socialpædagogisk støtte 
§ 104 -Tilbud om aktivitet og samvær

LAB loven

Socialpsykiatrien i Odsherred arbejder udfra følgende paragraf i LAB loven ( Lov om aktiv beskæftigelse):

§ 167 - Støtte til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud eller ordinær uddannelse.'

Kompensationsloven

Socialpsykiatrien i Odsherred arbejder udfra følgende kapitel i Kompensationsloven

Kapitel 3 - Lov om personlig assistance