En del af Odsherred Kommune
Fællesmøde
Fællesmødecirkel - fra folderen Socialpsykiatri Odsherred

Fredage kl. 12 i ulige uger holder vi fællesmøde i caféen. Fællesmødet er åbent for alle medlemmer.

Fredage kl. 12 i ulige uger holder vi fællesmøde i cafeen. Fællesmødet er åbent for alle medlemmer.

På fællesmødet udveksler vi informationer fra de forskellige grupper, medlemmer, medarbejdere og ledelse.

Nye ideer til aktiviteter, arrangementer, planlægning af faste arrangementer præsenteres og drøftes her. Beslutninger indenfor disse områder afgøres ved skriftlig afstemning og simpelt flertal. 

Forslag til nye interessegrupper, eller ønske om grundlæggende forandringer i eksisterende bringes op på fællesmødet. På fællesmødet drøftes og vedtages endvidere prioriteringer vedrørende tilbuddets økonomi. Fx overvejelser om en større sommerfest kontra ønsker om flere fælles ekskursioner.