En del af Odsherred Kommune
Bostøtte

Er du visiteret til individuel bostøtte, får du hjælp til at håndtere de vanskeligheder i hverdagen, som er en følge af din psykiske funktionsnedsættelse. 

Du kan få støtte til at

  • genvinde sociale færdigheder
  • strukturere hverdagen
  • kontakte kommune, boligselskab, læge, psykiater og lignende
  • genetablere kontakt med bl.a. familie, netværk, fritidsinteresser og arbejde og skabe kontakt til nye venner
  • komme videre, når du ikke har brug for personlig støtte mere

Status på forløbet

I samarbejde med bostøtten udarbejder I en status på forløbet. Visitationen vurderer, ud fra status, dit behov for yderligere støtte.

Fortsætter samarbejdet evaluerer vi forløbet regelmæssigt. På den måde ved du altid hvad kontakten og samarbejdet indebærer.