En del af Odsherred Kommune
Boliger

Odsherred Kommune har anvisningsret til boliger placeret centralt i Asnæs, Vig og Nykøbing.

Du skal visiteres til boligerne. 

Kontakt

Voksenteamet i Myndighedsenheden

Der er tilknyttet et fællesrum til 3 af de steder, hvor boligerne er samlet. Der vil være medarbejdere til stede i nærmere angivne tidsrum. Om natten, i weekender og på helligdage er der ingen medarbejdere på arbejde.

Fælles aktiviteter

Når der er medarbejdere til stede i fællesrummene aftales forskellige aktiviteter såsom madlavning, kortspil, udflugter o.a. Der er en forventning til beboerne om at deltage i fælles aktiviter og praktiske gøremål i fællesrummene. 

Beboerne har nøgle til fællesrummene og kan benytte dem efter aftale. 

Få støtte og hjælp

Du har mulighed for at søge individuel bostøtte. Det kan du læse mere om under Støtte